25 Kasım 2017

İlçemiz’de 24 Kasım Öğretmenler Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

25 Kasım 2017,
 0

Datça Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen prog­ram Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Yar­bay Erdem Fahri Zeren, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, İdari amir­ler, öğ­ret­men, […]