3 Temmuz 2018

Datça’da Kabotaj Bayramı Coşkusu, Datça Limanı İnsan Seliyle Doldu!

3 Temmuz 2018,
 0

Datça Kaymakamlığı organizasyonluğunda gerçekleşen, 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı’nın 92. yıl dö­nü­mü etkinlikleri kapsamında, Pazar günü düzenlenen etkinliklere, Datça Halkı büyük ilgiyle ve […]


3 Mart 2018

Datça’nın Nüfusu 20.799 Oldu!

3 Mart 2018,
 0

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜİK) ta­ra­fın­dan açık­la­nan ad­re­se da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi 2017 Sonuçları’nı açıkladı. So­nuç­la­ra göre, Datça’nın nü­fu­su 1.39 artış göstererek 20.799 kişi oldu.


25 Kasım 2017

Araç Trafiğine Kapalı Sokaklarda Denetimler Arttırıldı

25 Kasım 2017,
 0

Datça ya­ya­laş­tır­ma pro­je­si kap­sa­mın­da, İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si Bal­çık­hi­sar Sokak, Ba­lık­çı Sokak ve Bu­xe­rol­les So­ka­ğı, ya­ya­laş­tır­ma pro­je­si kap­sa­mın­da UKOME Genel Ku­ru­lu’nda alı­nan karar ge­re­ği her […]


25 Kasım 2017

İlçemiz’de 24 Kasım Öğretmenler Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

25 Kasım 2017,
 0

Datça Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen prog­ram Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Yar­bay Erdem Fahri Zeren, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, İdari amir­ler, öğ­ret­men, […]