3 Mart 2018
Kategori: Haber
3 Mart 2018,
 0

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜİK) ta­ra­fın­dan açık­la­nan ad­re­se da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi 2017 Sonuçları’nı açıkladı. So­nuç­la­ra göre, Datça’nın nü­fu­su 1.39 artış göstererek 20.799 kişi oldu.

İlçe nü­fu­su bir ön­ce­ki yıla göre, 2017 so­nun­da yüzde 1.39 yani 286 kişi ar­ta­rak 20.513’den 20.799 ‘a çıktı.Bu rakam 2016’da erkek nüfüs 10.575 ‘den 10.766 ya ,kadın nüfus 9.938’dan 10.033 e yükseldi.

2016 yılı iti­ba­rıy­la 923 bin 773 kişi olan Muğla nü­fu­su, 14 bin 978 ki­şi­lik ar­tış­la 2017 so­nun­da 938 bin 751 ki­şi­ye ulaş­tı.

Erkek nü­fu­sun oranı yüzde 51,2 (478 bin 950 kişi), kadın nü­fu­sun oranı ise yüzde 48,98 (459 bin 801 kişi kişi) oldu.

En Yük­sek Artış Da­la­man’da

Yıl­lık nüfus artış hızı, 2016’da binde 16,26 iken, 2017’de binde 16,8’e ge­ri­le­di. 2017 yı­lın­da 2016 yı­lı­na göre nüfus artış hızı en düşük ilçe Sey­di­ke­mer, nüfus artış hızı en yük­sek olan ilçe ise Da­la­man ola­rak be­lir­len­di.

En Az Nü­fu­sa Sahip İlçe Ka­vak­lı­de­re

Buna göre, Muğla nü­fu­su­nun yüzde 17,49’unun ika­met et­ti­ği Bod­rum, 164 bin 158 ki­şiy­le en çok nü­fu­sa sahip ilçe oldu.

Bunu sı­ra­sıy­la 152 bin 963 kişi ile Fet­hi­ye, 136 bin 162 kişi ile Milas, 109 bin 979 kişi ile Men­te­şe, 91 bin 871 kişi ile Mar­ma­ris, 59 bin 994 kişi ile Sey­di­ke­mer, 47 bin 697 kişi ile Or­ta­ca, 44 bin 515 kişi ile Ya­ta­ğan, 39 bin 089 kişi ile Da­la­man, 35 bin 325 kişi ile Köy­ce­ğiz, 24 bin 419 kişi ile Ula, 20 bin 799 kişi ile Datça, 10 bin 799 ile Ka­vak­lı­de­re takip etti.

Ka­vak­lı­de­re, 10 bin 780 kişi ile en az nü­fu­sa sahip ilçe ola­rak ka­yıt­la­ra geçti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.