VİZYONUMUZ

  • Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

DadyaNet, İnternet sektöründe;

  • Müşteri odaklılık prensibi üzerine çalışan,
  • Sektörünü iyi tanıyan,
  • Paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen,
  • Yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan,
  • Güvenilir,
  • İnternet değer zincirinin her alanında verimli ve kârlı hizmet vermeyi hedefleyen bir şirkettir.