DADYANET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN YAPILACAK HER TÜRLÜ İŞLEMİN VE DİĞER TÜM FAALİYETLERİN COVİD-19 SALGINI SÜRESİNCE YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN

HES KODUNUN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DADYANET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından Covid-19 salgını süresince yeni internet erişimi temin edilmesi ve arıza giderimi için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulmuş olan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kapsamındaki verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

T.C. İçişleri Bakanlığının almış olduğu ve uygulamaya konulan kararlar uyarınca, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, kişilerin pek çok iş ve işlemlerden faydalanabilmesi amacıyla HES kodu almaları ve talep edildiğinde yetkililerle paylaşmaları zorunlu kılınmıştır.

Bu doğrultuda, DADYANET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yapılacak olan yeni abonelik temini ve arıza giderimi için evlere servis öncesinde “süresiz” HES kodunun kontrol edilmesi gerekmektedir. DADYANET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.’nebildireceğiniz süresiz HES kodunuz ve T.C. Kimlik Numaranız, yukarıda yeralan mevzuat uyarınca periyodik olarak işlenecek ve Covid-19 salgını süresince takip edilecek olup gerekli hallerde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına gönderilebilecek olup HES kodu üzerinden DADYANET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yapılacak yeni abonelik temini ve yerinde servis hizmetinden yararlanıp yararlanamayacağınız belirlenecektir.

Süresiz HES kodunuzun ve/veya T.C. kimlik numaranızın iletilmemesi, HES kodunuzun T.C. kimlik numaranız ile eşleşmemesi, HES kodunun geçerliliğinin bulunmaması, kodun geçerlilik süresinin bitmiş olması, kodun yenilenmesi gerekmesi ve kod ile ilgili herhangi başka bir işleme ihtiyaç duyulması durumunda da şirketimize bildirdiğiniz iletişim kanalı vasıtasıyla sizinle irtibata geçilecektir. Süresiz HES kodunuzu, T.C. Kimlik Numaranızı gösteren bir belgeyi yerinde servis ve yeni abonelik temini için adresinize gelen personelimize ibraz etmeniz gerekmektedir.

İşbu aydınlatma metni kapsamında gerekli görülen hallerde T.C. Sağlık Bakanlığına aktarılacak olan kişisel verileriniz, T.C. Kimlik Numaranız ve/veya HES kodunuz olacaktır. Tüm bu veriler Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında HES kodunuzun DADYANET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yapılacak yeni abonelik temini ve yerinde servis hizmetinden yararlanıp yararlanamayacağınızın uygunluğunu denetlemek adına kullanılacaktır.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının talimatlarına ve mevzuata uyarak, kamu düzeni, sağlığı ve güvenliğini tesis etmek, salgının yayılmasını önlemek; başta abonelerimiz ve personelimiz

İmza:

olmak üzere temas halinde bulunulabilecek tüm kişilerin sağlıklarını koruyabilmek amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

İşbu metinde belirtilen, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması mevzuat gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunluluk” hukuki gerekçesine dayalı olarak yapılmaktadır. Kişisel veriler, DADYANET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.’nin yasal olarak saklamaya yükümlü olduğu ölçüde ve sürece saklanacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında yukarıda açıklanan konulara  ilişkin sorularınız ile sahip olduğunuz hakları kullanmak adına taleplerinizi kvk@tdmk.org.tr e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Kişisel verilerinizi talebinizi yerine getirebilmek ve kimlik tespiti amaçlarıyla hukuki yükümlülük uyarınca işlememiz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

İmza:

DADYANET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN

VERİ SAHİBİ

AÇIK RIZA BEYAN FORMU

DADYANET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.  ile paylaştığım HES Kodu ve ilgili tüm diğer kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla DADYANET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işlenmesi ile ilgili olarak, işbu Onay Formunun ekinde yer alan DADYANET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN YAPILACAK HER TÜRLÜ İŞLEMİN VE DİĞER TÜM FAALİYETLERİN Covid-19 Salgını Süresince Yürütülebilmesi İçin HES Kodunun İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu metin ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgilendirildim.

Aşağıda vermiş olduğum kişisel verilerimin bana ait olduğunu kabul ediyor ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, DADYANET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN YAPILACAK HER TÜRLÜ İŞLEMİN VE DİĞER TÜM FAALİYETLERİN Covid-19 Salgını Süresince Yürütülebilmesi İçin HES Kodunun İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen Genel İlkeler’e ve 5. maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları hükümlerine uygun olarak, DADYANET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ve iş birliğinde olduğu ilgili tüm kurum, kuruluş ve/veya birimleri tarafından işlenmesine, bu verilerimin gerektiğinde işlenmek üzere kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara dopingle mücadele faaliyetlerini yürütmek üzere mevzuat ve/veya sözleşme gereği iş birliği yaptığı yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına, kendi özgür irademle, açıkça rıza gösteriyorum.

Lütfen işbu Onay Formu’nu ve ekinde yer alan bir suretini teslim DADYANET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN YAPILACAK HER TÜRLÜ İŞLEMİN VE DİĞER TÜM FAALİYETLERİN Covid-19 Salgını Süresince Yürütülebilmesi İçin HES Kodunun İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni okuyunuz ve kabul ettiğiniz takdirde aşağıdaki “Okudum, anladım ve kabul ediyorum.” metnini boş kutucuğa el yazınızla yazınız.

“Okudum, anladım, kabul ediyorum.”

İsim:T.C.  Kimlik No: 

HES Kodu : 

Tarih : 

EK : DADYANET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN YAPILACAK HER TÜRLÜ İŞLEMİN VE DİĞER TÜM FAALİYETLERİN Covid-19 Salgını Süresince Yürütülebilmesi İçin HES Kodunun İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni